İstanbul Orienteering Spor Kulübü

İOG yani İstanbul Orienteering Spor Kulübü, 2000'li yılların başında bir grup oryantiring severin bir araya gelmesiyle İstanbul Orienteering Grubu olarak oluşmuş bir topluluktur. Oryantiringe gönülden bağlı olan bu grup günümüzde hala devam eden antrenmanların temelini atarak İOG'nin serüvenini başlatmışlardır.

Zaman içerisinde antrenmanlara daha çok kişi katılmaya başlamış ve oryantiringin bilinirliği hızla artmaya başlamıştır. Gittikçe yeni üyeler edinen bu grubun adı 18.02.2003 tarihinde dernek statüsünü kazanarak İstanbul Orienteering Spor Kulübü Derneği olmuştur.

İOG, ilk kurulduğu günden itibaren oryantiring hem sportif açıdan hem de organizasyon açısından gelişmesini, bilinirliğinin artmasını, daha çok bölgenin haritanın çizilmesi ve daha çok organizasyonun yapılması için çalışmalar yapılmasını hedefler.

İOG, oryantiringin hem sportif açıdan hem de organizasyon açısından deneyimlere dayalı olması nedeniyle üyeleri ve sporcuları arasında deneyimlerin paylaşılması adına spora gönülden bağlı kişileri çatısı altında toparlar ve eğitimler düzenler. Dernek tüzüğünde yazan şartları yerine getiren herkes İOG'nin sporcusu ya da üyesi olabilmektedir.

İOG tamamıyla amatör bir ruhla bir araya gelen gönüllerin oluşturuğu bir dernektir. Tüm üyeler "Ben organize edilmesine yardım etmezsem sporcu olarak katılabileceğim bir organizasyon olmaz" mantığını güder ve kendi tatil günlerinden ödün vererek etkinlikleri gerçekleştirirler.

Günümüzde İOG Türkiye'nin en büyük sivil oryantiring kulübü olarak kabul edilmektedir. Kurulduğu ilk günden itibaren oryantiring dalında birçok ilki gerçekleştirerek, ülkemizde oryantiringin gelişmesine katkı sağlamış ve öncülük etmiştir. Türkiye Oryantiring Federasyonu'na ve yeni kulüplerin kurulmasına olan desteği devam etmektedir.

Gaye İnci Azaz

Kurucu Üye

1

Tatiana Kalenderoğlu

Üye

2

Hamdi Murat Dündar

Üye

3

Özgür Özdemir

Üye

6

Emel Seçer Yılmaz

Üye

10

Alen Gavar

Üye

11

Pınar Narter Başol

Üye

12

İbrahim Cem Özer

Üye

13

Ali Başol

Üye

14

İsmail Hakkı Sayın

Kurucu Üye

17

Ali Kılınç

Kurucu Üye

19

Ali Çelebi

Kurucu Üye
Yönetim Kurulu Başkanı

20

Orhan Çavuş

Kurucu Üye

21

Cem Tığcı

Üye

23

Refik Zekai Diri

Üye

26

Devrim Caner Odabaşoğlu

Üye

27

Mehmet Milhan Dalgıç

Üye

29

Aleks Kalenderoğlu

Kurucu Onur Üyesi

31

Direnç Azaz

Üye

32

Aykun Aret Taşcıoğlu

Üye

33

Ercüment Usta

Üye

47

Cemile Usta

Üye

48

Mehmet Ali Özdemir

Üye

49

Burç Fatih Aksoy

Üye

53

Mustafa Savaşan

Üye

54

Mehmet Berkay Kılıçoğlu

Üye

57

Mükremin Güven Solmaz

Üye

60

Erinç Giniş

Üye

61

Kazım Yeşilkaya

Üye

63

Ahmet Sonat İdi

Üye

64

Mücahit Demirel

Üye

70

Bülent Şahin

Üye

71

Kaan Atalay

Üye

73

İlker Burgaç

Üye

77

Havva Eva Burgaç

Üye

78

Özer Akçınar

Üye

79

Faruk Furkan Reis

Üye

81

Seçil Öznur Yakan Menexiadis

Üye

85

Cem Boydaş

Üye

86

Fatih Akdemir

Üye

88

Feridun Takış

Üye

90

Cafer Gökalp Çelebi

Üye

92

Banu Birgücü Atalay

Üye

93

Zeynep Abalı

Üye

94

Nazlı Ece Usta

Üye

95

Sezin Nargül

Üye

96

Haldun Bozkurt

Yönetim Kurulu Üyesi

97

Kadri Kocaer

Üye

98

Banu Kılıçoğlu

Üye

100

Soner Günaydın

Üye

101

Tamer Karaağaç

Üye

102

Hakan Coşkunfırat

Üye

104

Çetin Tüker

Üye

105

Coşkun Özaşçılar

Üye

106

Yavuz Kurtuluş Anıl

Yönetim Kurulu Üyesi

109

Şevki Cilasun Hantal

Üye

110

Yakup Yakupoğlu

Üye

112

Ümit Öndeş

Üye

113

Necati Yıldız

Üye

114

Deniz Müfti

Üye

116

Akın Köse

Üye

117

Ceren Can

Üye

118

Canan Yıldız Şahin

Üye

119

Aret Arapoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

120

Sinan Şen

Üye

121

Tezer Ünal

Üye

122

Alper Kaan Yıldırım

Üye

123

Yağmur Dursun

Yönetim Kurulu Üyesi

124

Cihan Çalkaya

Üye

125

Nurcan Apaydın Takış

Üye

126

Şermin Karaağaç

Üye

127

Burcu Kulaçoğlu

Üye

128

Evren Uzunkaya

Üye

129

Ahmet Korkmaz

Üye

130

Ezgi Baştürk

Üye

131

Taner Aksoylu

Üye

132

Sibel Şen

Üye

133

Mehmet Gülaçar

Üye

134

Tanıl Serbes

Üye

135

Noyan Öğdem

Üye

137

Alper Saydam

Üye

138

Cihan Sanver

Üye

139

Osman İnce

Üye

140

Osman Filiz

Üye

141

Ali Engin

Üye

142

Kezban Koramaz

Üye

143

Nevzat Ökmenler

Üye

144

Agah Bağrık

Üye

145

Samet Atdağ

Üye

146

Mehtap Duran

Üye

147

Arif Selçuk Öğrenci

Üye

148

Adem Ateş

Üye

149

Gülşah Miyasaoğlu

Üye

150

Mehmet Yunus Tülek

Üye

151

Mustafa Yasin Bosnalı

Üye

152

Mehmet Can

Üye

153
No Adı Soyadı SI Lisans No Doğum Yılı Yaş C Kategori
Yönetim Kurulu - Asıl
Ali ÇELEBİ Aret ARAPOĞLU Yavuz Kurtuluş ANIL Haldun BOZKURT Yağmur DURSUN
Denetim Kurulu - Asıl
İlker BURGAÇ İsmail Hakkı SAYIN Özer AKÇINAR
Yönetim Kurulu - Yedek
Soner GÜNAYDIN Tezer ÜNAL Şevki Cilasun HANTAL Sinan ŞEN Faruk Furkan REİS Canan ŞAHİN Alper SAYDAM
Denetim Kurulu - Yedek
Sibel ŞEN Gürbüz KARAPINAR Hamdi Murat DÜNDAR

İSTANBUL ORİENTEERİNG SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Kısa Adı, Renkleri ve Merkezi

Madde 1

Derneğin Adı: “İstanbul Orienteering Spor Kulübü Derneği” dir.

Derneğin Kısa Adı: “İOG” dir.

Derneğin Renkleri: Kırmızı-Beyaz-Siyah’tır.

Derneğin Merkezi: İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 - Dernek, oryantiring spor dalında eğitim çalışmaları ve spor yarışmaları düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2. Kurs, seminer, konferans, panel, söyleşi, açık oturum, forum, sergi, gösteri, kermes, sportif etkinlikler ve yarışmalar gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve katılmak,

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4. Dernek bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,

5. Bilimsel araştırma yapmak, kurs açmak, burs vermek, teşvik ödülleri vermek, sempozyumlara katılmak, kitap broşür dergi, bülten ve benzerlerini çıkartmak, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, fakülteler, akademiler, yüksek okullar araştırma merkezleri ve doğa sporları konusundaki kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliğinde bulunmak ve faaliyetler düzenlemek,

6. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

7. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

9. Yeni üye olmaya ve/veya kulüp sporcusu olmaya özendirmek,

10. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

11. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

14. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, ilgili kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

17. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

19. İstanbul il sınırları içerisinde oryantiring sporunun yaygınlaşmasını sağlamak, tanıtmak ve sevdirmek, uygun alanların oryantiring amaçlı haritalarının çizilmesini sağlamak,

20. Yurt içi ve yurt dışında sportif nitelikli geziler düzenlemek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek oryantiring alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve oryantiring sporunu yaptıklarını belirttikleri, en az 5 (beş) yıldır dernek üyesi olan ve aidat borcu bulunmayan 5 (beş) kişinin referansının bulunduğu ve gerekli üyelik koşullarını içeren üyelik formunu dernek başkanlığına sunar. Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya e-posta yoluyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen ve o takvim yılına ait aidatın tamamını ödeyen üye bu amaçla tutulan üye defterine kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Ayrıca fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve/veya manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, ‘’nun önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4 - Her üye yazılı olarak veya e-posta ile bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Yazılı veya e-posta ile dernek haberleşme grubuna ve üyenin derneğe bildirdiği e-posta adresine yapılan ikazlara rağmen iki yıl üyelik aidatını ödememek,

3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu tarafından durum incelenir ve yapılan soruşturma sonucunda durum değerlendirilir ve üyeliğin son bulup bulmayacağına karar verilir. Üyelikten çıkarılma kararı verilirse üyelik bir sonraki Genel Kurul’ a kadar askıya alınır. Son karar Genel Kurul tarafından verilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yönetim Kurulu üyelikten çıkan ya da çıkarılan üyenin birikmiş borçlarını sona erdirmeye yetkilidir.

Üyeliğin Dondurulması

Madde 6 - Üyenin askerlik, doğum, şehir veya iş değişikliği ve benzeri geçerli mazeretlerle Yönetim Kurulu’na yazılı veya e-posta ile başvurması ve Yönetim Kurulu’nun onaylaması halinde üyeliğini bir yıl süreyle dondurabilir. Bir üye üst üste sadece iki kez bu hakkını kullanabilir. Üyeliğin dondurulduğu süre içerisinde tahakkuk eden üyelik aidatı alınmaz. Üye; dondurulan süre boyunca üyelik haklarından faydalanamaz.

Üye Disiplin Kuralları

Madde 7 - İç huzurunu sağlamak, disipline etmek, Yönetim Kurulu ve birimler tarafından alınan kararların düzgün yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, üye haklarını ve derneğin haklarını korumak, işlenen suçları cezalandırmak amacı ile hazırlanan kurallardır. Yönetim Kurulu, üye şikayetlerini dinlemek, soruşturmak, incelemek ve bu kurallar doğrultusunda gerekenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Cezayı gerektiren eylemler

 1. Derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek,
 2. Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmeksizin bağış kabul etmek, alınan bir bağışı ya da derneğe ait para ya da malzemeyi zimmete geçirmek,
 3. Dernek ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, dernek içinde, dışında ya da sanal ortamlarda, asılsız, haksız, kamuoyuna karşı saygınlığını zedeleyecek davranışlarda bulunmak, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak,
 4. Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, suiistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak,
 5. Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleri engellemek,
 6. Yetkili birim ya da kişilerce alınmış kararlara, belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak,
 7. Bir üyenin dernek içinde ya da birimlerde çalışmasını, görev ve sorumluluk almasını geçerli bir nedeni olmadan engellemek, engellemeye çalışmak,
 8. Herhangi bir birim ya da sorumludan bilgi almak isteyen üyeye bilgi vermemek, engellemeye çalışmak, kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek, yalan söylemek,
 9. Şikayet hakkını suiistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak,
 10. Hükmü kesinleşmiş yüz kızartıcı suç işlemiş olmak,
 11. Dernek üyelerinin ve sporcularının katıldığı her türlü spor müsabakasında sporcu ahlakına uygun olmayan davranışlarda bulunmak,

Verilebilecek Cezalar

1. Uyarı

2. Kınama

3. Uzaklaştırma (1 ile 12 aya kadar)

4. Üyelikten Çıkarma (İhraç)

Yönetim Kurulu cezayı gerektirecek eylemin öğrenilmesinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde soruşturma açmakla yükümlüdür. Savunması yazılı olarak alınmayan üyeye Yönetim Kurulu tarafından ceza verilemez. Yazılı savunma vermekten kaçınılması veya savunma almanın mümkün olmadığı durumlarda üyenin üyeliği bir sonraki Genel Kurul’ a kadar askıya alınır ve son karar Genel Kurul tarafından verilir.

Yönetim Kurulu soruşturma görevini daha önce ceza almamış ve en az 5 (beş) yıldır üye olan asıl üyeler arasından seçeceği ve 3 (üç) kişiden oluşan bir disiplin komitesine devredebilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına, kovuşturma açılan üyenin kimliği, hakkındaki cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır.

Verilen tüm cezalar için son karar Genel Kurul’a aittir ve üye Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen cezaya Genel Kurul’da itiraz edebilir.

Dernek Kuruluş Tarihi ve Kurucu Üyeleri

Madde 8 – Dernek 18.02.2003 tarihinde kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Disiplin hükümlerinde belirtildiği şekliyle hükmü kesinleşmiş yüz kızartıcı suçlar ve aidat borcu hükümleri dışında kurucu üyelere üyelik sonlandırma cezası verilemez ancak diğer cezalar Genel Kurul kararıyla uygulanabilir.

Adı Soyadı

T.C.Kimlik Numarası

Aleks Kalenderoğlu

49849216104

Ali Çelebi

48895848116

Ali Kılınç

13844139508

Gaye İnci Azaz

50956165704

Hikmet Başkır

44458120378

İsmail Hakkı Sayın

26891010096

Murat Yılmaz

28991556252

Orhan Çavuş

28109086206

Şengül Yıldız

49681318684

Dernek Organları

Madde 9 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1. Genel Kurul,

2. Yönetim Kurulu,

3. Denetim Kurulu.

Dernek Genel Kurul’unun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10 - Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tahakkuk etmiş aidat borcu olmayan üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 (iki) yılda bir, Aralık ayı içersinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11 - Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Divan Kurulu başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Divan Kurulu başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Dernek organlarının seçiminde blok ya da çarşaf liste yöntemi kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağına Genel Kurul karar verir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 12 - Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,

4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

6. Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9. Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10. Derneğin vakıf kurması,

11. Derneğin fesih edilmesi,

12. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13. İstanbul ili dışında da harita çizimi faaliyetinde bulunması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

14. Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul; derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul; üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13 - Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere 2 (iki) yıl süre ile görev yapar.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu tarafından başkan olarak seçilen üye üst üste en fazla 2 (iki) dönem başkanlık yapabilir. Bir sonraki Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na tekrar seçilebilir ancak başkan olarak görev yapamaz.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da oluşan sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

3. Yıllık aidat tutarlarının tespiti için alt ve üst sınır aidat tutarlarını Genel Kurul onayına sunmak,

4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak

5. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını ve/veya kapatılmasını sağlamak

7. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,

9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için Genel Kurul’un verdiği yetkiler çerçevesinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

13. Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14 - Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da oluşan sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15 - Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye Aidatı: Asıl üyelerden her takvim yılı için bir defa alınan tutardır. Her asıl üyeden eşit miktarda aidat alınır. Yönetim Kurulu tarafından bir önceki aralık ayında belirlenir ve tüm üyelere e-posta haberleşme grubunda duyurulur. Belirlenen tutar Genel Kurul bütçe görüşmelerinde belirtilen alt ve üst sınır aidat tutarının dışında olamaz. Yıllık aidat ocak ayı içerisinde peşin olarak dernek hesabına yatırılır. Banka tarafından verilen dekont “Alındı Belgesi” yerine geçer,

2. Katılma payı: Kulübün faaliyetlerine katılanlardan alınan tutar olup miktarı ve ödeme şekli her yıl Aralık ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek tüm üyelere e-posta haberleşme grubunda duyurulur,

3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8. Diğer gelirler

Derneğin İç Denetimi

Madde 16 - Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 17 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 18 - Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 19 - Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Orienteering Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 20 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 20 (Yirmi) maddeden ibarettir.

12.01.2013 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı

Görev Unvanı

Ali Kılınç

Başkan

Emel Seçer

Başkan Yardımcısı

Burç Fatih Aksoy

Sekreter

Mehmet Berkay Kılıçoğlu

Sayman

Mehmet Sırım Ünal

Üye

Üyelik Şartları
İstanbul Orienteering Spor Kulübü Derneği'ne üye olmak için şartlar dernek tüzüğü 3. madde ile tanımlanmıştır:

"Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek üyesi olmak isteyen adaylar ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve oryantiring sporunu yaptıklarını belirttikleri, en az 5 (beş) yıldır dernek üyesi olan ve aidat borcu bulunmayan 5 (beş) kişinin referansının bulunduğu ve gerekli üyelik koşullarını içeren üyelik formunu dernek başkanlığına sunar.
Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya e-posta yoluyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen ve o takvim yılına ait aidatın tamamını ödeyen üye bu amaçla tutulan üye defterine kaydedilir.
Üyelikten aidat borçları nedeniyle çıkan veya çıkartılan üye, yeniden üye olmak istediğinde önceki üyeliği süresince ödenmeden birikmiş aidatlarını ödemek ön şartıyla üyeliğe kabul edilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Ayrıca fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve/veya manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.
"

Üyelik Adımları
 1. Üyelik formunun doldurulması ve 5 yıldan eski üyeliğe sahip olan 5 kişiye imzalatılması,
 2. Üyelik formunun ıslak imzalı halinin dernek yönetim kurulu başkanına iletilmesi,
 3. Yıllık dernek üyeliği aidatının yatırılması (2018 yıllık aidatı 200 TL),
 4. Üyelik Formu, Vesikalık Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı (önlü arkalı) ve yıllık dernek üyelik aidatının makbuzunun dijital hallerinin Üyelik Başvurusu ve Bilgi Güncelleme Formu'na yüklenerek formun doldurulmasıdır.
Başvuruların sonucu, 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından beyan edilen mail adresine bildirilir. 30 Gün içerisinde bir dönüş olmaması durumunda bizimle iletişime geçiniz.

Üyeliğin kabulünün ardından kulüp içi haberleşme grubuna eklenecek, üyelik kartınız basılacak ve parkur ekibine ekleneceksiniz. Parkur ekipliği tarihlerinize Antrenman Takvimi'nden ulaşabilirsiniz.

Üyelik Avantajları
 • Oryantiring tecrübeyle gelişen bir spordur. Derneğe üye olarak yıllarını bu spora vermiş kişiler ile tanışma ve kendinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız,
 • Kulübün üyelerine özel düzenlediği eğitimlere katılabileceksiniz,
 • Pazar parkuru ekiplerinde yer alarak kendinizi sahada uygulamalı olarak geliştirebileceksiniz,
 • Dernek Üye Kartı'na sahip olarak avantajlardan yararlanabileceksiniz,
 • İOG dernek üye tişörtünüz olacak,
 • Ve her şeyden önemlisi Türkiye'nin en büyük sivil oryantiring kulübünün bir parçası olacaksınız.

Aşağıdaki hizmetlerimizden herhangi biri hakkında bilgi almak için lütfen bizimle bilgi@iog.org.tr adresinden iletişime geçiniz.

Özel Oryantiring Etkinlikleri:

Pazar antrenmanlarına gerek yer gerek zaman nedeniyle katılamayan ya da sadece kendilerine özel bir oryantiring etkinliği düzenlenmesini isteyen, kurumsal firmalar, okullar, özel gruplar gibi kurum, kuruluş ve topluluklar için özel etkinlikler düzenlenebilmektedir. Buna ek olarak organizasyon ajanlarına harita kullanım hakkı verilmesi ya da oryantiringin kapsamına giren konularda çözüm ortaklığı da sunulabilmektedir.

Organizasyonlar talepler doğrultusunda şekillendirilip, etkinliklerde İOG'nin en deneyimli eğitmenleri görevlendirilmektedir.

Bu organizasyonlarda dikkat edilmesi gereken İOG'nin ticari bir kurum ya da bir organizasyon firması olmadığıdır. Eğitmenler profesyonel bir yaklaşımla, amatör bir ruh ile organizasyonları gerçekleştirmektedir.

Oryantiring Yarış Organizasyonu:

İOG olarak 2003 yılından beri Türkiye'nin en büyük oryantiring yarış organizasyonu İstanbul 5 Days'i organize etmekteyiz. Ancak bu yarış her yıl Ekim ayı sonunda gerçekleşmektedir. Bu yarışmanın benzeri istenilen tarihte ve yerde yıl içerisinde organize edilebilmektedir. Bunun yanında askeriyenin çok etaplı yarışlarının, macera yarışlarının sadece oryantiring etaplarının organize edilmesi gibi çözüm ortaklıkları sunulabilmektedir.

Zamanlama Hizmeti:

Macera, Off-Road, Koşu (max 200 kişi), Bisiklet, Kano gibi spor branşlarındaki organizasyonlar için zamanlama hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetimiz için Alman zamanlama markası SportIdent kullanılmaktadır.

Bu sistem katılımcıya verilen bir çip ve ziyaret etmesi gerek kontrol noktası konulan bir istasyondan oluşmaktadır. Çipe, kontrol noktanın verisinin kaydedilmesi için çipin istasyonun içe sokulması gerekmektedir. Kaydetme işlemi yaklaşık 110ms sürmektedir. Katılımcı varışa geldiğinde kendisine hangi noktadan ne zaman geçtiği gibi bilgileri içeren bilgi fişi verilir.

Sonuçlar anlık olarak hesaplanmakta olup istenilen zaman ara sonuç basılabilir ya da sonuçlar açıklanabilir.

Harita Çizimi ve Kullanım Hakkının Verilmesi:

Bir yerde oryantiringin yapılabilmesi için olmazsa olmaz haritadır ve ne yazık ki bir harita çizdirmek oryantiringde en büyük bütçeye sahip olan kalemdir.

İOG olarak imkanlar çerçevesinde mümkün olduğunca çok bölgenin haritası çizdirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda genel olarak alanında uzmanlaşmış yabancı haritacılar ile çalışılmakta ya da kulüp içerisinde uzman olmasa da temel seviyede harita çizimini gerçekleştirebilecek üyeler tarafından haritalar çizilip güncellenmektedir.

Özel arazilerin ya da daha önce haritası çizilmemiş bir bölgenin haritasını çizdirmesi konusunda da çözüm ortaklığı sunabilmekteyiz. Ayrıca ilgili kişilerle bağlantı kurulması konusunda aracılık etmekteyiz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi harita çizimi oldukça yüksek bir bütçeye sahip olması nedeniyle oryantiringin organize edilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak haritanın oryantiringin olmazsa olmazı olduğu gibi, bir oryantiring haritasının etkinliklerde kullanılmasının da organizasyonun kalitesini arttırdığı aşikardır. Bu nedenle firmalarla ya da oryantiring etkinliği organize etmek isteyen kişilerle haritanın kullanım hakkının verilmesiyle ilgili çözüm ortaklıkları sunmaktayız.

Refenranslarımız:

 • Etkinlik
  • Mey İçki
  • Unilever
  • Turkcell
  • Işık Okulları
  • Mercedes
 • Yarış Organizasyonu
  • İstanbul 5 Days
  • Maceraada
  • Coorparate Games
 • Harita Çizimi ve Kullanım Hakkı
  • Macera Akademisi
  • Team Works
  • İTÜ Oryantiring Günleri - 2014, 2016
  • İstanbul Spring Cup - 2014
  • Bilgi Üniversitesi
  • Türvak
İOG Pazar Antrenmanı
Ist5days 2016 - Trailer
Ist5days 2015 Orienteering
Ist5days 2013 - İZ TV Belgeseli - Yönünü Bul
Ist5days 2011 - Yaşam Aktif
Ist5days 2006
Ist5days 2006 - Bir Hedefin Peşinde
İOG TRT